Bronnen

Websites

www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/bevolking/cijfers/extra/bevolkingsteller.htm
www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenland/bekijk-hoeveel-50-plussers-er-jouw-gemeente-wonen
www.umcg.nl/NL/UMCG/healthy_ageing/hannn/Pages/default.aspx
www.mckinsey.com/insights/urbanization/urban_world
www.vpro.nl/speel.program.44576498.html Tegenlicht. VPRO. De macht aan de stad, 28 september 2014.
www.vng.nl/files/vng/nieuws_attachments/2014/samenvatting_prospectieve_trendanalyse_2010.pdf
www.vng.nl/files/vng/nieuws_attachments/2014/samenvatting_prospectieve_trendanalyse_2010.pdf
Tegenlicht, Hoe echt is echt, 30 juli 2014. http://www.vpro.nl/speel.program.43570954.html
www.landschapsbeheer.nl/ zie recordopkomst natuurwerkdag.
www.staatsbosbeheer.nl/Nieuws%20en%20achtergronden/Nieuws/Archief/2014/1/Staatsbosbeheer%20een%20maatschappelijke%20onderneming.aspx
www.trandslator.nl
www.holwerdaanzee.nl
www.natuurtoezicht.nl/wp/natuurvisie-samenleving-versterkt-de-natuur
www.airbnb.com
www.zipcar.com
www.cookening.com/
www.zorgatlas.nl/thema-s/gebiedsindelingen-en-topografie/gebiedsindelingen/gemeenten
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gemeentelijke_herindeling_in_Nederland
www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/dossiers/nederland-regionaal/publicaties/artikelen/archief/2013/2013-3753-wm.htm
Filmpje Alexander Klopping over wat is big data? www.youtube.com/watch?v=k0dS541JZ0k
www.vpro.nl/speel.program.44966128.html Tegenlicht VPRO, Zero Days: Veiligheidslekken te koop, 12 oktober 2014. Zie ook: http://www.vpro.nl/speel.program.43810907.html. Tegenlicht VPRO Bureau voor digitale sabotage, 13 augustus 2014
www.ing.nl/media/ING_EBZ_Winkelrevolutie_in_de_regio_augustus_2014_tcm162-52373.pdf
http://3dprintcanalhouse.com
http://www.londondesignfestival.com/events/wikihouse
http://ruimtevolk.nl/wp-content/uploads/2014/10/141017_MANIFEST_DIGITALE_PRODUCTIE_DEF.pdf
http://www.theroboticschallenge.org/content/meet-atlas-drc-robot
http://slimbeleggen.net/robots-frieten-hamburgers-bakken-langer-toekomstmuziek/53484
http://internetbode.nl/editie/woensdrecht/zorgen-om-drones-boven-brabantse-wal-235509
http://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/nieuws/d66-overijssel-handhaaf-regels-drone-vluchten.9440382.lynkx
http://www.pdashop.nl/product/494374/parrot-rolling-spider-red.html?ref=176166&label=16354-E1EA8685-32B5-466F-AD47-BDBBB34B3420S53464902984domain-&gclid=CLTh9u_z1sECFcKWtAod_G0ATA
http://www.universiteitvannederland.nl/college/hoe-kan-een-kwantumcomputer-overal-inbreken
www.fixmystreet.com
www.sanfranciscocrimespotting.org
http://www.agriholland.nl/dossiers/klimaatverandering/home.html
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/natuur-milieu/publicaties/artikelen/archief/2014/2014-natuurbericht-art.htm
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/natuur-milieu/publicaties/artikelen/archief/2014/2014-natuurbericht-art.htm
http://tegenlicht.vpro.nl/afleveringen/2013-2014/de-kracht-van-water.html. Tegenlicht, VPRO. De kracht van water. 23 maart 2014.
http://ruimtevolk.nl/wp-content/uploads/2014/10/141017_MANIFEST_DIGITALE_PRODUCTIE_DEF.pdf
Trendrede 2015, www.trendrede.nl
http://www.vpro.nl/speel.program.45848692.html Europese smaak als wapen. Tegenlicht, VPRO, 19 oktober 2014.
www.rli.nl/Werk-in-uitvoering/verkenning-technologische-innovaties-voor-het-fysieke-domein
www.tno.nl/content.cfm?context=thema&content=prop_case&laag1=895&laag2=912&laag3=99&item_id=1234
www.odysa.nl/ODYSA_In-car.aspx
www.rli.nl/sites/default/files/verkenningtechnologischeinnovatiesjan2015nl.pdf
www.universiteitvannederland.nl/college/hebben-we-in-nederland-in-de-toekomst-nog-natuur/
www.universiteitvannederland.nl/college/waarom-is-een-industrieterrein-ook-een-natuurgebied/
www.rathenau.nl/publicaties/publicatie/tem-de-robotauto.html
http://rli.nl/sites/default/files/rli-2014_2614_gezonde_voeding_0.pdf
https://backyardbrains.com/products/roboroach
http://anw.inl.nl/article/prosument#s=0&l=&lp=
http://wetenschap.infonu.nl/diversen/111863-transformers-door-het-4d-printen.html
VPRO Tegenlicht, De Nieuwe Makers, http://www.vpro.nl/speel.program.44349530.html
Jeremy Rifkin, ‘The Zero Marginal Cost Society’ 2014 zie: http://www.social-europe.eu/2014/04/zero-marginal-cost-society
https://www.ing.nl/media/ING_EBZ_Winkelrevolutie_in_de_regio_augustus_2014_tcm162-52373.pdf
http://3dprintcanalhouse.com
http://www.londondesignfestival.com/events/wikihouse
http://ruimtevolk.nl/wp-content/uploads/2014/10/141017_MANIFEST_DIGITALE_PRODUCTIE_DEF.pdf
http://www.theroboticschallenge.org/content/meet-atlas-drc-robot
http://slimbeleggen.net/robots-frieten-hamburgers-bakken-langer-toekomstmuziek/53484
http://rli.nl/sites/default/files/rli-2014_2614_gezonde_voeding_0.pdf
http://www.mobiserv.info/
http://www.companionable.net/
http://ksera.ieis.tue.nl/

Artikelen
Zorg ten koste van andere posten. De Volkskrant. 27 oktober 2014
Krimp in periferie, groei in grote steden. Aantal leerlingen basisscholen slinkt rap. Volkskrant, 11 september 2014.
Schotten inspireren Friesland en Beieren. De Volkskrant. 12 september 2014.
Interview hoogleraar samenlevingsopbouw Justus Uitermark. ‘Participatie is een mooi streven, maar verwacht niet te veel van burgers’. De Volkskrant. 13 januari 2014.
Interview bestuurskundige Paul Frissen: Aanvaard ook dat de staat niet meer voor je klaar staat. ‘Laat de burgers meer zeggenschap krijgen over hun eigen leven’. De Volkskrant 5 juli 2013.
Krimp is niet zo erg voor het dorp. Als het moet, komen bewoners zelf in actie om het dorpshuis of schooltje open te houden. De Volkskrant. 28 september 2014.
‘Effe’ Holwerd aan zee leggen. Binnenlands Bestuur. 12 september 2014.
Tijd voor een heldere koers. Binnenlands Bestuur. 8 november 2013.
Neutrale topambtenaar sterft uit, minister eist haalbare voorstellen. De Volkskrant. 13 september 2014.
40 bunder bruine klei voor Google. De Volkskrant 24 september 2014.
Steeds meer vaste banen worden flexibel contract, 12 september, Volkskrant.
Acadamicus wordt flexwerker. Kwaliteit onderwijs lijdt onder tijdelijke contracten, waarschuwen wetenschappers. 2 september 2012, Volkskrant.
Interview Laura van Geest. Wij filteren zin en onzin uit het debat. Volkskrant. 14 maart 2014.
Truck over 5 jaar onbemand de weg op. De Volkskrant 6 oktober 2014.
Kabinet zet onderwerp van het automatiseringsspook voor het eerst op de agenda. Asscher: robot bedreigt veel banen. De Volkskrant. 30 september 2014.
Alle creatieve taken blijven het domein van de mens. De Volkskrant. 10 oktober 2014.
Buig niet mee met het moois van de techneut. Hans Schnitzler. Volkskrant 27 oktober 2014.
We weten niet waarom swipen zo makkelijk is. Volkskrant 19 maart 2014.
In Afrika pellen straks niet meer nodig. De Volkskrant, 27 oktober 2014.
Nederland wordt proeftuin voor ‘slimme’auto’s. De Volkskrant, 24 januari 2015
Trends: Vliegen met drones is andere koek. Profyl, #04/2014.
De Maker Movement komt naar Nederland. Tegenwoordig maak je dingen gewoon zelf. De Volkskrant 3 januari 2015.
We moeten samen dromen. De heruitvinding van de samenleving. De Volkskrant, 22 november 2014.
Wageningers willen dat wei bloeit. Reportage Burgernatuurbeheer. De Volkskrant, 30 december 2014.
Drone als verlengd statief, dat mag niet. De Volkskrant, 12 december 2014.
Hawking waarschuwt nu twee keer zo snel: de robots komen. De Volkskrant, 4 december 2014.
Ook Vlieland en Terschelling denken aan zonnepark. Friesch Dagblad, 29 januari 2015.
Zelfrijdende auto in Gelderland de weg op. Friesch Dagblad, 28 januari 2015.
Tweet uit frustratie dwingt kamerdebat over SVB-ellende af. De Volkskrant, 3 februari 2015.

Rapporten/boeken:
Horizon Scan 2050. Stichting Toekomst der Techniek, 2014.
Trendboekje, Kring van provinciesecretarissen, 15 november 2012.
Trendpublicatie Zuid-Holland (2014), Met het oog op overmorgen, mei 2014.
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De maatschappij verandert. Verandert de zorg mee? Juni 2014.
Noordervisie 2040.
Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid 2011 Blik op personen mobiliteit.
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Rijksbrede Trendverkenning, Strategieberaad Rijksbreed, juni 2013
Planbureau voor de Leefomgeving. Trends in de regionale econonomie. Input voor de VNG-commissie Stedelijk perspectief Otto Raspe 7 maart 2014.
De toekomst van de stad: de kracht van nieuwe verbindingen. 23 april 2014. RLi.
De Nederlandse bevolking in beeld. Verleden. Heden. Toekomst. Planbureau voor de Leefomgeving. Oktober 2014.
Planbureau voor de Leefomgeving. Trends in de regionale econonomie. Input voor de VNG-commissie Stedelijk perspectief Otto Raspe 7 maart 2014.
De cultuurverkenning: trends en ontwikkelingen in het culturele leven in Nederland. Juni 2014.
Scenariostudie CPB The Netherlands 2040
Vrijkomende agrarische bebouwing in het landelijk gebied, maart 2014.
Marx, Gary ( 2014) 21 Trends for the 21st Century.
D. Houtgraaf. Drastisch anders, maar toch gelijk, in G. J. Van Bussel (red), De informatiemaatschappij van 2023. Perspectieven op de nabije toekomst, Amsterdam 2013.
Casttels, M. The Power of Identity 1997
VNG rapport juli 2014.
Ministerie van Algemene Zaken 37 relevante trends voor overheidscommunicatie.
De dorpenmonitor. Sociaal en Cultureel Planbureau, mei 2013.
SCP 2014 Burgermacht op eigen kracht? Een brede verkenning van ontwikkelingen in burgerparticipatie. P. Van Houwelingen, A. Boele, P. Dekker, Den Haag.
19 september 2014 Betreft Kabinetsreactie Rli adviezen Toekomst stad en Kwaliteit zonder groei IENM/BSK-2014/146379
Easybundel stip aan de horizon. 2012.
Verkenning van lokale democratie in NL, Decentraal bestuur. Juli 2014.
De invloed van digitale productie op stedelijke en regionale ontwikkeling. Manifest. Oktober 2014.
Toekomstperspectief Desintatie Holland 2025. Oktober 2013, Den Haag. NBTC Holland Marketing.
Notitie De relatie tussen klimaatverandering en weersomstandigheden. Opgesteld door de staf van de Deltacommissaris en het KNMI, 2014.
OECD Environmental Outlook tot 2050. The Consequences of inaction.
Naar een Lerende Economie, WRR. Input K&E.
Trendrapportage Limburg. Maatschappelijke ontwikkelingen in relatie tot het Limburgs leef- en vestigingsklimaat. Oktober 2015.
50 inzichten toekomst : onmisbare basiskennis (Richard Watson)
Wim de Ridder (2014). De ontdekking van de toekomst. Wat we al weten, is niet te geloven.
Zon kan in 2050 wereldwijd de belangrijkste stroombron zijn. De Volkskrant. 30 september 2014.
Horizon Scan 2050. Stichting Toekomst der Techniek, 2014.
De invloed van digitale productie op stedelijke en regionale ontwikkeling. Oktober 2014.
VNG rapport juli 2014.
Werkgelegenheid Fryslân. Utkomst wurkgelegenheids undersiik 2013.
De maatschappij verandert. Verandert de zorg mee? Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, juni 2014.
Trendrapport 2013 The valley
McKinsey Global Institute, mei 2013, Disruptive Technologies: advances that will transform life, business, and the global economy.
Toekomstverkenning RIVM: Een gezonder Nederland met meer chronisch zieken, juni 2014.
Overal robots. Den Haag 2012. Rathenau Instituut.
Toekomstverkenning Democratie. Trends en ontwikkelingen. Trendbureau Overijssel, december 2010.
Rijksnatuurvisie 2014.