Einbalâns coalitieakkoord

De Einbalâns van het coalitieakkoord van de huidige coalitie maakt officieel geen onderdeel uit van het informatiedossier, maar de inhoud ervan hangt zo sterk samen met de onderdelen daarvan dat we het hier wel naast het informatiedossier presenteren. In dit document maken Gedeputeerde Staten de balans op van de bestuursperiode 2011-2015. De Einbalâns is ook een verantwoording van de beloftes in het coalitieakkoord aan de kiezer.