Geld

In Geld maken we duidelijk hoe het huishoudboekje van de provincie Fryslân ervoor staat. We geven inzicht in de stand van de financiële middelen en we beschrijven hoe dit ‘huishoudboekje’ – de begroting- is ingericht. Daarnaast gaan we in op de planning- en control cyclus.