1. Wat hebben we te besteden?

De komende jaren loopt het bedrag dat we als provincie te besteden hebben sterk terug, van 488 miljoen in 2015 tot slechts 262 miljoen in 2018. De daling zit vooral in de omvang van de tijdelijke budgetten.

overzicht uitgaven

Mogelijkheden om ons te besteden bedrag dan wel te vergroten dan wel meer flexibiliteit in de bestaande middelen te vinden zijn in hoofdlijnen:

– middelen uit de VAR halen: naar verwachting loopt het saldo in de VAR op tot 27,5 miljoen in 2018

– putten uit het nog vrij besteedbare deel van de NUON-reserve: hierin zit nog 161,4 miljoen (dit heeft wel consequenties voor rente-inkomsten)

– bestaande structurele middelen: die kunnen anders worden ingezet, maar niet zomaar

– bestaande tijdelijke middelen: ook die kunnen anders worden ingezet, maar ook niet zomaar

– de opcenten: deze kunnen nog verhoogd (of verlaagd) worden

– keuzes in bankieren: de inkomsten van ons vermogen kunnen nog (enigszins) verhoogd worden door een andere wijze van bankieren

 

Een gedetailleerde toelichting op deze ‘financiële knoppen’ is te vinden in hoofdstuk 4.