4.5. De opcenten

Opcenten zijn een aanvullende eigen belasting die de provincie heft op de motorrijtuigenbelasting. Provincies kunnen, binnen door het Rijk vastgestelde marges, zelf de  hoogte van hun opcenten bepalen. Het wettelijk maximum is in 2015 110,8 punt (percentage bovenop door het rijk geheven motorrijtuigenbelasting). Fryslân hanteert in 2015 een tarief van 94,1 punt. De gemiddelde opbrengst per punt bedraagt €725.000.