4.6. Keuzes in bankieren

Sinds de overgang naar het verplichte Schatkistbankieren mogen er geen nieuwe middelen in obligaties worden belegd. De bestaande obligatieportefeuille mag worden aangehouden tot het einde van de looptijd, maar nieuwe beleggingen dienen plaats te vinden bij de schatkist in Nederlandse staat. De rente van de Nederlandse staat is in de afgelopen jaren steeds verder gedaald waardoor we minder rente ontvangen dan voorheen.

Er zijn twee toegestane mogelijkheden om een beter rendement te behalen, namelijk het lenen aan decentrale overheden of het verstrekken van leningen aan de BNG en de Waterschapsbank. Het lenen aan decentrale overheden levert ten opzichte van schatkistbankieren een 0,25% tot 0,50% hoger rendement op, de tweede mogelijkheid een extra rendement van 2% tot 3%. De beide mogelijkheden worden op dit moment nader uitgewerkt.