4.3. Structurele budgetten

Structurele budgetten worden besteed aan uitgaven die ieder jaar terugkomen. Het beëindigen van die uitgaven is natuurlijk deels mogelijk, maar dit vergt over het algemeen enige tijd. Daarnaast zijn aan die structurele uitgaven door de Staten vastgestelde doelen en resultaten verbonden en zit een groot deel van de structurele middelen vast in wettelijke taken, waar beëindiging niet echt mogelijk is. Kortom, onze bestaande structurele middelen vormen een knop, maar een waaraan slechts tot op zekere hoogte, met voorzichtigheid en met vertraging gedraaid kan worden.

Aan die knop zal echter gedraaid moeten worden bij nieuwe structurele uitgaven, door het uitgangspunt dat besluiten met structurele financiële gevolgen ook structureel gedekt moeten worden. Op dit moment is er geen structurele ruimte beschikbaar. Daarom zal bij nieuwe structurele uitgaven altijd moeten worden bezuinigd op bestaande structurele uitgaven.

De huidige verdeling van structurele middelen over de diverse thema’s, en daarbinnen de verdeling tussen wettelijk vastgelegde en meer autonome structurele uitgaven is terug te vinden in het onderdeel Wat we nu doen.

Verdeling wettelijke en niet wettelijke structurele budgetten stand per 1 januari 2015

tot 5a