5.1. Ontwikkelingen in financieringsinstrumenten

In plaats van normale en reguliere subsidieverstrekking wordt door overheden steeds meer ingezet op het verstrekken van revolverende middelen. Dit biedt de mogelijkheid om nieuwe financieringsinstrumenten als revolverende fondsen, aandelenkapitaal, leningen en garanties/borgstellingen in te zetten. Deze financieringsmogelijkheden maken het mogelijk dat de middelen meermaals door een fonds (waaronder Doefonds en FSFE) of door de provincie kunnen worden ingezet wanneer de bedrijven succesvol zijn.