5.4. Digitalisering

Bij de behandeling van de begroting 2015 is een motie van de fractie Buisman aangenomen om vanaf de begroting 2016 geen papieren versie meer beschikbaar te stellen. Hierdoor ontstaan er diverse mogelijkheden om de begroting op een andere wijze in te richten. Er ontstaan mogelijkheden om meer flexibel te gaan werken. Digitalisering biedt het grote voordeel dat ook relatief gemakkelijk diverse typen begroting  naast elkaar kunnen bestaan