5.5. Overige ontwikkelingen

Het Besluit Begroting en Verantwoording wordt door het rijk in overleg met het IPO op dit moment herzien. Ook wordt door het rijk de mogelijkheid van invoering van vennootschapsbelasting voor de provincies bezien. De consequenties van beide ontwikkelingen zijn nog niet inzichtelijk.