3.3. Externe inhuur

De huidige inhuur bedraagt € 22,4 miljoen (prognose 2e berap 2014). De inhuur van derden is, net als de inzet van de Flexpool, nodig voor een flexibele bedrijfsvoering. Tijdelijke kwantitatieve of kwalitatieve fricties tussen de vraag naar en het aanbod van deskundigheid en kennis worden opgevangen door interne of externe flexibele krachten. De inhuur van derden doet zich in belangrijke mate voor bij de grote infraprojecten (30% van de totale inhuur) zoals de Centrale As, N381 en RSP-traverse Harlingen. Dit betreft vooral inhuur van extra specialistische kennis. Bij de uitvoering van grote projecten zal dit ook zo blijven. Daarnaast wordt er ingehuurd voor uitvoering van projecten en/of werkzaamheden.

De kosten van inhuur van derden voor investeringsprojecten worden gedekt uit de investeringskredieten die PS voor deze projecten beschikbaar heeft gesteld. Ook voor de komende jaren wordt de inhuur voor een groot deel nog bepaald door de behoefte aan tijdelijk benodigde technische kennis voor de grote projecten.

Een andere ontwikkeling is de brug- en sluisbediening in verband met het overgaan naar op afstand bediende bruggen. Gedurende deze periode zal er nog worden ingehuurd. Naar verwachting is dit gefaseerd operationeel vanaf 2015.

Wanneer wij er voor kiezen vacatureruimte voorlopig niet in te vullen, is het wenselijk personeel in te lenen. Bijvoorbeeld om te anticiperen op het aflopen van de tijdelijke financiering van programma’s en projecten waarop medewerkers met een vaste aanstelling werkzaam zijn, een personeelsstop of geen match op arbeidsmarkt. Dekking van de inhuur vindt beperkt plaats uit vacatureruimte en uit voor inhuur begrote goederen en diensten budgetten.