2.3. Eigen inkomsten

Eigen inkomsten verkrijgen we via de opcenten (motorrijtuigenbelasting), uit rendement op beleggingen en via dividend op de aandelen die we hebben in Alliander en Vitens. In 2009 hebben we onze aandelen in Nuon verkocht. Dit heeft een bedrag van € 1,2 miljard opgeleverd. In 4.2, Reserve NUON, gaan we daar verder op in.