2.2. Specifieke uitkeringen

Een specifieke uitkering is een uitkering die wordt uitgekeerd via het provinciefonds. Ze wijken echter af van de algemene uitkering doordat ze ‘gelabeld’ zijn. Bij een ‘klassieke’ specifieke uitkering was vrij nauw omschreven waaraan het geld mocht worden gespendeerd. Tegenwoordig zijn specifieke uitkeringen vaak brede doeluitkeringen. Ook dit is een specifieke uitkering, maar deze kennen wat meer vrijheid in besteding dan de klassieke specifieke uitkeringen. Brede doeluitkeringen zijn gevormd door het samenvoegen van diverse meer specifieke uitkeringen.

De provincies moeten elk jaar aan het rijk melden of en hoe ze het geld van de specifieke uitkeringen hebben besteed. Deze verantwoording is een bijlage bij de jaarstukken die de provincie maakt.