Staat van Fryslân

De Staat van Fryslân geeft via feitelijke beschrijvingen en illustraties inzicht in de maatschappelijke context waarbinnen we als provincie opereren. De inhoud sluit dan ook aan bij de kerntaken van de provincie. Daarmee is de Staat van Fryslân praktische achtergrondinformatie voor het politiek-bestuurlijk besluitvormingsproces. In 2011 en 2013 zijn eerdere versies van de Staat van Fryslân verschenen. Huidige versie is hoofdzakelijk een actualisatie en digitalisering van de vorige versie. Elke paragraaf in de Staat van Fryslân kent een zelfde  opbouw.  Na een inleiding wordt een beeld geschetst  van de huidige stand van zaken, een beschrijving van de ontwikkeling in afgelopen jaren en een blik naar de toekomst. Dit wordt ondersteund met grafieken en kaartbeelden en hyperlinks voor meer informatie.

Met de Staat van Fryslân  schetsen we u een momentopname van hoe het er in Fryslân begin 2015 voor staat. Uiteraard is het daarbij onmogelijk om voor alle onderwerpen even actuele cijfers te presenteren. Ook beseffen we dat de informatie op het moment  van verschijning alweer  verouderd kan zijn. Om hier enigszins aan tegemoet te komen is het bij veel figuren mogelijk om door te klikken naar de Staat van Fryslân Databank. Daarin is dan snel genoeg te zien of er actuelere gegevens beschikbaar zijn gekomen.