Trends

Op de site zijn trends te lezen die in de komende drie collegeperiodes (2015 – 2027) mogelijk relevant zijn voor de Provincie Fryslân. Van Dale definieert een trend als een ontwikkelingslijn, neiging, richting die een blijvende impact gaat hebben op het terrein waarbinnen de trend actief is. De focus ligt in dit informatiedossier op trends die van invloed kunnen zijn op de taken die de provincie uitvoert. Trends die geen of zeer beperkte gevolgen hebben voor de provinciale organisatie zijn niet op deze site meegenomen.

Na een eerste klik leest u een algemene beschrijving, met daarbij de betekenis(sen) die deze trend mogelijk heeft voor de provincie Fryslân. Door trends en ontwikkelingen weer te geven willen we de coalitieonderhandelaars, de Staten, maar ook de Friese burgers inspireren bij het nadenken over een visie voor de toekomst van de Provincie Fryslân.