Klimaatverandering gaat door

Volgens schattingen zal de gemiddelde temperatuur op aarde de komende honderd jaar stijgen met 1,1 tot 6,4 graden Celsius. De opwarming van de aarde verhoogt de bedreiging van extreme weersveranderingen, zoals het smelten van de poolkappen, grote overstromingen aan de kusten en lange droogten. De zeespiegel blijft in toenemend tempo stijgen, de piekafvoer van rivieren zal toenemen. Klimaatverandering kan ook leiden tot verzilting. Mogelijk bedreigt  klimaatverandering ook onze voedselvoorziening. Dat wordt versterkt door de groeiende behoeften aan drinkwater en voedsel in Azië, Afrika en Zuid-Amerika. Mondiale klimaatveranderingen, vervuiling van ons milieu en de opwarming van de aarde zullen steeds vaker geïdentificeerd worden als de oorzaak van publieke gezondheids- en veiligheidsrisico’s. Veiligheid en de nationale implicaties van de klimaatverandering zullen behoren tot de belangrijkste nationale kwesties in de 21ste eeuw.

Langs de Noordpool kan door verandering van het klimaat een nieuwe vaarweg ontstaan. Dit is mede voor Nederland van strategisch belang.

De temperatuur in Nederland blijft stijgen, zachte winters en hete zomers zullen vaker voorkomen. Gemiddelde en extreme neerslag in de winter zullen toenemen, de intensiteit van extreme regenbuiten in de zomer zal toenemen, hagel en onweer zullen heviger worden.

Klimaatverandering kent ook voordelen. Door klimaatverandering is toename van landbouwproductie mogelijk en komen er meer warme zomers, wat effecten heeft op de toeristische potenties van voorheen minder behaaglijke gebieden in de wereld.

Betekenis voor Fryslân

Verandering veiligheid kustgebied

Ook voor Fryslân heeft de klimaatverandering grote betekenis. Denk bijvoorbeeld aan de stijging van de zeespiegel, de opvang van overtollig water dat de veiligheid van het kustgebied kan bedreigen. Dit heeft consequenties voor waterbeheer en bescherming tegen het water. Concreet vertaalt zich dat voor Fryslân de komende jaren onder andere in een versterking van de Afsluitdijk. Dit in eerste aanleg rijksproject is verbreed tot het samenwerkingsprogramma De Nieuwe Afsluitdijk, waarin ook Fryslân deelneemt, dat bredere consequenties zal hebben voor onder andere duurzaamheidsinnovaties in Fryslân en de aantrekkelijkheid van het gebied voor ondere andere toeristen.  hier link naar Wat we nu doen, ….

worden aangegrepen om meerwaarde voor de omgeving te creëren. Zo stimuleert de provincie de regionale werkgelegenheid en economie door als trekker van het samenwerkingsprogramma De Nieuwe Afsluitdijk projecten aan te jagen, te organiseren en mede te financieren. Wereldprimeurs zoals Blue Energy, de Vismigratierivier en het verruimen van de sluis bij Kornwerderzand. De ontwikkelingen vormen een vliegwiel voor nieuwe duurzame innovaties. De aantrekkelijkheid van het gebied kan nog verder worden vergroot, waardoor er meer toeristen zullen komen die er langer kunnen verblijven

(Links naar Duurzame Energie, Natuur en Economie, Recreatie en toerisme)

Landbouwgrond vruchtbaarder

De klimaatverandering kan in Fryslân ook van betekenis zijn voor de vruchtbaarheid van de landbouwgrond. Productiestijging is noodzakelijk omdat in grote delen van de wereld (Afrika, het Midden Oosten en India) door de toenemende droogte de landbouwproductie zal afnemen. In Nederland kunnen gewassen mogelijk juist harder gaan groeien doordat het natter en warmer wordt en er meer CO2 in de lucht zit. Ook liggen er potenties voor innovatie in de noodzaak landbouw elders in de wereld productiever te maken. Zo is bijvoorbeeld Wetsus bezig met een innovatie om woestijnen te bewateren door aanwezige waterdeeltjes uit de lucht te bundelen.

Meer potentie toerisme

Als de temperaturen stijgen krijgen we ook in Fryslân meer warme zomers. Dit heeft effecten op de toeristische potenties. Watersport- en badplaatsen kunnen hierdoor aantrekkelijker worden.

Friese kust economisch aantrekkelijker

Op langere termijn heeft een eventuele nieuwe vaarroute langs de Noordpool mogelijk invloed op de aantrekkelijkheid van de Friese kust voor verdere economische ontwikkeling. Mogelijk wordt vervoer over water aantrekkelijker.

Deze trend heeft relatie met:

6.1 Biodiversiteit en ecologische voetafdruk

Lees meer

6.2. Natuur

Lees meer

5.1. Duurzame energie

Lees meer

5.2. Afval, licht en geluid

Lees meer

10.1. Grondwater

Lees meer

10.2. Oppervlaktewater

Lees meer

10.3. Waterveiligheid

Lees meer

3.1. Waterveiligheid

Lees meer

4.2. Eco-effectiviteit

Lees meer

5.3. Landbouwbeleid

Lees meer

6.3. Duurzame energie

Lees meer

4.4 Recreatie en toerisme zijn toegenomen

Lees meer

2.6 Fryslân beschikt over voldoende, schoon en veilig water

Lees meer