Verschuiving wereldwijde economische zwaartepunten

Er zijn een reeks aan bewegingen gaande die gezamenlijk de aard van de wereldeconomie, fundamenteel veranderen. Nu al, en op korte termijn nog veel meer. Experts verwachten de komende decennia voor Nederland een lange periode van stagnatie en lage economische groei. Het wereldwijde economisch gewicht van groeilanden (BRIC, Brazilië, Rusland, India, China & ook Zuid-Afrika en Mexico) neemt toe. Als deze landen het huidige groeitempo volhouden, zullen ze in de toekomst een grotere economische macht vormen dan de huidige G7. Dat deze trend in hetzelfde tempo zal doorzetten is overigens verre van zeker. Zo kent de Chinese economie zeer kwetsbare plekken (onder andere in de vastgoedsector), Brazilië kende de laatste jaren een sterke groeivertraging en Rusland krimpt momenteel. Ook is een bescheiden beweging gaande om  productiewerkzaamheden vanuit China weer terug te halen naar Amerika en Europa, onder andere door ontevredenheid over de kwaliteit en vanuit de wens snel te kunnen inspelen op steeds sneller wisselende voorkeuren van consumenten. Afgezien van onzekerheden over het tempo is een verdere verschuiving van het economische zwaartepunt van het Westen naar de rest van de wereld echter onomstreden.

Betekenis voor Fryslân

Focus export bedrijfsleven

De doorgaande verschuiving van economische zwaartepunten naar met name andere delen van de wereld dan het westen heeft consequenties voor de wenselijke focus van het Friese exporterende bedrijfsleven. Exponentiële bedrijven hebben de toekomst. Naar verwachting zal zo over vijf jaar 40% van de Top 500 grootste wereldse bedrijven niet meer bestaan. Voor de periode tot en met 2020 is de Noordelijke Innovatie Agenda leidend voor de provincie als het gaat om economisch beleid. Uitgangspunt is dat Fryslân samen met Groningen en Drenthe hun innovatiestrategie richten op vier maatschappelijke uitdagingen om wereldwijde oplossingen te bieden, namelijk schoon water, gezond voedsel, duurzame energie en demografische ontwikkelingen.

 

 

Focus toerisme

De doorgaande verschuiving van economische zwaartepunten naar met andere delen van de wereld dan het westen heeft mogelijk ook voor de provincie consequenties voor de te verwachten herkomst van toeristen. Het aantal potentiële toeristen neemt internationaal toe door de toenemende welvaart in andere delen van de wereld. Daarentegen wordt door de kwaliteit en bereikbaarheid (fysiek, financieel) van (inter)nationale bestemmingen de concurrentie ook steeds meer volledig internationaal.

Deze trend heeft relatie met:

3.1. Economische groei

Lees meer

3.2. Export

Lees meer

3.3. Werkgelegenheid

Lees meer

3.4. Werkgelegenheidsstructuur

Lees meer

3.5. Vestigingen (bedrijven en instellingen)

Lees meer

8.3. Inkomen

Lees meer

10.1 Wurkje foar Fryslân

Lees meer