Bijlage: overzicht beleidsnota’s

Het provinciale beleid is vastgelegd in beleidsnota’s, uitvoeringsprogramma’s en andere documenten. Hieronder vindt u een overzicht van deze documenten. Voor zover van toepassing en bekend staat achter de naam van het document de looptijd.

Bestuur & veiligheid

Nota grûnbelied: 2013-2015

Sociaal beleid en zorg

Sportnota – Sport beweegt Fryslân: 2014-2017